Powiatowe inwestycje 2020 r.

30-12-2020

   Na ostatniej sesji Rady Powiatu Łańcuckiego w mijającym roku, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił skrótowe sprawozdanie z roku 2020 z zrealizowanych działań inwestycyjnych uzupełnione o kontynuowane projekty z 2019 r. oraz niektóre planowane projekty do realizacji w 2021 r. Poniżej slajdy z prezentacji opracowanej przez Roberta Kochmana Sekretarza Powiatu Łańcuckiego na podstawie materiałów dostarczonych przez pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.