Podsumowanie inwestycji 2021 r.

30-12-2021

Podczas zdalnej XXXI sesji Rady Powiatu Łańcuckiego, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił w formie prezentacji "Inwestycje 2021", które zostały zrealizowane w ramach powiatowych działań inwestycyjnych w mijającym roku, uzupełnione o kontynuowane projekty z 2020 r. oraz niektóre projekty realizowane w bieżącym i planowane na następnych latach. Poniżej slajdy z prezentacji opracowanej przez Roberta Kochmana Sekretarza Powiatu Łańcuckiego na podstawie materiałów dostarczonych przez pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.