Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

25-06-2021

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Pomoże Ci bezpłatnie prawnik z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie Powiatu Łańcuckiego znajdują się na stronie internetowej: http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&grp=39

Zapraszamy także do zapoznania się z E-PLANSZAMI dotyczącymi systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Plansze w przystępny sposób zapoznają mieszkańców Powiatu Łańcuckiego z działaniami ww. systemu nieodpłatnych świadczeń.

Równocześnie przypominamy o stronie internetowej dedykowanej Powiatowi Łańcuckiemu, gdzie znajdą Państwo różnego rodzaju publikacje przygotowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda: Powiat Łańcucki - SURSUM CORDA (sc.org.pl)

Wspomniane działania wynikają z postanowień umowy nr 1/NPP/NPO/2020 z dnia 30.12.2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Stowarzyszeniem Sursum Corda na realizację zadania publicznego pn.: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r. ( Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu Państwa przekazanych przez Powiat Łańcucki).