Minister Adamczyk w Starostwie odpowiadał na pytania

23-05-2018

  Po podpisaniu w piątek 18 maja 2018 r. umowy na rozbudowę tzw. „obwodnicy Łańcuta” Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk spotkał się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie z samorządowcami i mieszkańcami - sąsiadami planowanej inwestycji. Podkreślił, że przebudowywana w powiecie łańcuckim DK-94 jest dla ludzi, a nie przeciw nim. Firma Budimex S.A., która będzie realizować tę inwestycję w formule „optymalizuj - projektuj - buduj” będzie przyjmować wnioski odnośnie usprawnień komunikacyjnych.

  Minister zapowiedział, że w miejsce obecnie trzech istniejących programów dla samorządów gminnych i powiatowych, już jesienią zostanie utworzony Fundusz Budowy Dróg i Mostów, w którym co roku będzie ok. 5 mld zł. Środki z Funduszu będzie można wydatkować nie tylko w ciągu jednego roku budżetowego, lecz w terminach dłuższych jeśli tego wymaga wielkość zadania inwestycyjnego. Dofinansowanie będzie wynosić do 80% wartości inwestycji i będą z niego mogły skorzystać samorządy, których nie stać na wkład własny. Premiowana będzie współpraca samorządów tak, by rozwiązywać problemy komunikacyjne w obszarze większym niż jedna gmina.

  Samorządowcy dziękowali za już zrealizowane projekty. Sołtys Kosiny dziękował za most w jego miejscowości, na który czekali 29 lat. Podobnie wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański dziękował za długo oczekiwany nowy most w Czarnej. Wójt Gminy Białobrzegi Franciszek Masłoń zwrócił uwagę na utrudnienia inwestycyjne wynikające z błędnie przyjętych w 2014 r. założeń hydrologicznych, które należałoby zweryfikować. Niektóre mapy terenów zagrożonych powodzią objęły zbyt duży obszar gminy, gdzie nigdy nie było podtopień, co utrudnia inwestycje i rozwój samorządu. Obaj wójtowie wnioskowali, aby wybudować ekrany akustyczne przy autostradzie A-4, gdyż nadmierny hałas utrudnia życie mieszkańcom i szkodzi zdrowiu. Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza i radny Janusz Bester apelowali o zmianę przepisów odnośnie ustawy wiatrakowej, która obecnie zablokowała pod względem inwestycyjnym 20% obszaru całej gminy.

  Minister Adamczyk notował zgłaszane postulaty i zapoznawał się z naniesionymi na mapy strefami wokół wybudowanych wiatraków. Deklarował zmianę niektórych rozporządzeń. Dyrektor ZDP w Łańcucie Janusz Wolski zwrócił uwagę, że niektóre przepisy o wyśrubowanych parametrach związanych z drogami gminnymi powodują nadmierne koszty inwestycji, związane koniecznością wykupu nieruchomości lub ich wywłaszczeń. Elastyczność przepisów regulujących te zagadnienia mogłaby uprościć wiele spraw i oszczędzić publicznych pieniędzy.

  W spotkaniu uczestniczyli też: Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus.

Tekst i zdjęcia Robert Kochman