"Kids With Cams" z patronatem starosty

19-11-2019

Obejmując Patronatem Honorowym projekt "Kids With Cams. Oczami młodych.", starosta łańcucki Adam Krzysztoń podkreślił, że inicjatywy skierowane do młodszych mieszkańców powiatu łańcuckiego są ze wszech miar godne uznania. Budują poczucie wspólnoty oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Złożył również życzenia wielu wspaniałych i twórczych momentów przekładających się na rozwój lokalnej społeczności w oparciu o kreatywność najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.