Kaplica szpitalna otwarta

28-09-2021

  Ks. abp. Adam Szal Metropolita Przemyski 28 września 2021 r. poświęcił zmodernizowaną kaplicę w powiatowym Szpitalu Św. Michała Archanioła w Łańcucie. Następnie przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię, w której odniósł się do patronki kaplicy Matki Bożej Bolesnej. Podkreślił też znaczenie drugiego patrona Św. Michała Archanioła, zwłaszcza w trudnych czasach epidemii. Jak zaznaczył dla pacjentów szpitala ważnym jest nie tylko zdrowie ciała, ale też zdrowie duszy. Poświęcona kaplica będzie miejscem ofiarowania swojego cierpienia, zawierzenia i sanktuarium pocieszenia.
  Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. Łukasz Wais pod koniec uroczystości podziękował siedmiu kapłanom, sprawującym Eucharystię: ks. abp. Adamowi Szalowi za przybycie i poświęcenie kaplicy, ks. Dariuszowi Wilkowi Generałowi Zgromadzenia Św. Michała Archanioła i ks. Krzysztofowi Poświacie Przełożonemu z domu macierzystego w Miejscu Piastowym za przekazanie figury Św. Michała Archanioła, która znalazła się w prezbiterium, ks. Wiesławowi Twardy proboszczowi z Kosiny i dziekanowi Dekanatu Łańcut I,  ks. Grzegorzowi Garbaczowi proboszczowi łańcuckiej fary, a także byłym i obecnym kapelanom: ks. Rafałowi Borczowi, ks. Michałowi Deryło oraz ks. Janowi Bocek z ZOL w Handzlówce
za ich codzienną pracę i ofiarną służbę bliźnim. Wyrazy wdzięczności wyraził też dla Sióstr Zakonnych ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, które reprezentowała siostra Lucjana za opiekę nad kaplicą, jej upiększanie oraz przekazanie pięknej Piety na wyposażenie kaplicy. Przekazał też podziękowania za wsparcie obecnemu na uroczystości Kazimierzowi Gołojuchowi Posłowi na Sejm RP, Markowi Ubermanowi Przewodniczącemu Rady Powiatu Łańcuckiego oraz Zarządowi Powiatu Łańcuckiego, który był reprezentowany przez Adama Krzysztonia Starostę Łańcuckiego, Barbarę Pilawę-Kraus Wicestarostę oraz Mariana Kurka Radnego Powiatu.
  Prezes Wais poinformował, że projekt kaplicy wykonała arch. Iwona Matlingiewicz a roboty budowlane to dzieło firmy SB Complex z Rzeszowa, którą reprezentował Artur Sitarz.
  Otwarcie i poświęcenie nowej kaplicy to zwieńczenie przebudowy całego szpitala. Po modernizacji i rozbudowie obecnie większość oddziałów szpitalnych znajduje się pod jednym dachem. Poprawiła się też dostępność do kaplicy, co jest znaczącym usprawnieniem dla pacjentów szpitala. Z kaplicy korzysta znaczna społeczność związana ze służbą zdrowia, zbliżona wielkością do małej parafii, to jest łącznie około tysiąca pacjentów i pracowników. Modernizacja kaplicy miała swoje problemy, podobnie jak remont i rozbudowa powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie, też wiązała się z wieloma problemami natury organizacyjnej czy finansowej. Jednak dzięki przemożnej opiece obranego na patrona Archanioła można było wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca. Jeszcze niedawno, bo
19 marca 2018 r. na placu budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo. Obecnie kopia figury Św. Michała Archanioła z tego miejsca znajduje się w centralnym miejscu kaplicy szpitalnej. Łańcucki szpital jako jedyny w Polsce został poświęcony Św. Michałowi. Z okien szpitala na wzgórzu widać piękny nowy kościół Św. Michała Archanioła w Łańcucie. Zarówno Miasto Łańcut jak i Powiat Łańcucki mają w swoim herbie jego wizerunek.
  W ciągu ostatnich 19 miesięcy trwania epidemii w łańcuckim szpitalu leczyło się ponad cztery tysiące pacjentów z całego podkarpacia. Dzięki ofiarnej, solidnej pracy personelu szpitala w Łańcucie i wsparciu wielu dobrych ludzi można było udzielać pomocy pacjentom w najwyższym standardzie jakości usług medycznych.
  Jak podkreślił Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń remont kaplicy szpitalnej został zainicjowany przez ks. Rafała Borcza, który kilka lat wcześniej rozpoczął na ten cel zbiórkę pieniędzy. Podziękował on kapelanowi szpitala za zaszczepienie tą ideą zmodernizowania kaplicy decydentów i wszystkie starania, by było to godne miejsce dla modlitwy. Nowa kaplica szpitalna otwarta i poświęcona w wigilię święta swojego patrona, to wotum ofiarne za szczęśliwe przetrwanie pandemii koronawirusa.
Opracował: Robert Kochman
Zdjęcia: Robert Kochman