Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.

05-01-2021

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana lokalizacji niektórych lokali w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, a także zmiana godzin otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Równocześnie informujemy, że działając na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r., wydanego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w którym poinformowano o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232), od dnia 4 stycznia 2021 r. do odwołania Starosta Łańcucki zawiesił udzielanie osobiście porad we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Łańcuckiego.

W ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) wg harmonogramu działania danego punktu.

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnych porad obywatelskich przez telefon lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) bądź też za pomocą innego komunikatora internetowego powinna:

  1. skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, pod numerem telefonu 17 224 35 45, lub mailowo: w godzinach pracy urzędu, tj. od. poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w celu umówienia dogodnego terminu, w którym może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
  2. samodzielnie dokonać zapisu na bezpłatne usługi pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/łańcucki  (link do platformy znajduje się także na stronie internetowej www.powiatlancut.pl w zakładce ,,Nieodpłatna Pomoc Prawna”).

Wszystkie informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej: http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&grp=39

Pliki do pobrania