III Powiatowy Konkurs z Przedsiębiorczości dla Gimnazjalistów

30-05-2018

29 maja 2018r. w łańcuckim EKONOMIKU po raz trzeci odbył się Powiatowy Konkurs z Przedsiębiorczości dla Gimnazjalistów. Konkurs otworzyła Pani Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki wraz Dyrektorem ZS nr 3 Panem Jackiem Królem. Celem tego konkursu jest przede wszystkim kształtowanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz uświadamianie im konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Podczas zmagań uczestnicy doskonalili umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji, rozwijali zdolności myślenia twórczego, planowania oraz podejmowali zadania i rozwiązywali je w sposób kompromisowy, skutecznie się komunikując. Zakres tematyczny konkursu odpowiadał programowi nauczania z „Wiedzy o społeczeństwie” w szkołach gimnazjalnych, jednak zbiór działań poszerzony był dodatkowo o zadania praktyczne, które uczniowie wykonywali w poszczególnych pracowniach naszej szkoły tj. ekonomicznej, reklamy, sprzedaży, językowej i fryzjerskiej. W trakcie konkursu oceniane były nie tylko wiedza uczestników i jej przełożenie na praktyczne umiejętności, ale także reprezentowane przez zawodników postawy i zachowania. Sprawdzaniu wiedzy służyły testy, natomiast oceny zadań praktycznych, postaw, zachowań i współpracy w grupie dokonywali wyznaczeni uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem nauczyciel, przydzielając grupom punkty.

W związku z tym odpowiednie miejsca zajęli:

I miejsce - uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu – Zuzanna Witek i Dominik Stawarz,

II miejsce – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grzęsce – Michał Szewczyk i Szymon Kojder,

III miejsce – uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Rakszawie – Joanna Płoszaj i Natalia Wojdyło.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Pani Wicestarosty cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki ufundowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Łańcucie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Źródło: ZS Nr 3 w Łańcucie