II sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

04-12-2018

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie zwołania II SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.))

 

 

zwołujęII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łańcuckiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
  6. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
  7. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN