Droga Młodzieży, Szanowni Rodzice i Wychowawcy

25-06-2021

Mija rok szkolny 2020/2021 – rok wyjątkowy i trudny ze względu na trwającą pandemię. Konieczność zdalnego nauczania stała się nowym wyzwaniem dla wszystkich. Trzeba było włożyć wiele serca i wysiłku by dostosować się do nowej rzeczywistości edukacyjnej.