Czy obronimy łańcuckie rosolisy?

18-12-2020

  W imieniu mieszkańców Powiatu Łańcuckiego i Miasta Łańcuta wspieranych przez Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha wyrażamy zaniepokojenie doniesieniami o planowanym wygaszeniu produkcji w Fabryce Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. w Łańcucie przez nowego właściciela Firmę United Beverages S.A. Starosta, Burmistrz i Poseł tej treści pismo, skierowali 14 grudnia 2020 r. do Williama CareyA Prezes Zarządu CEO United Beverages S.A.
   Napisali: „Wyrażamy niezadowolenie z takich planów i prosimy o ich zmianę, gdyż prowadzi to do zlikwidowania produkcji markowych alkoholi, cenionych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Łańcucka fabryka ma ponad 250 lat tradycji, a powstałe za czasów właściciela Alfreda Wojciecha hr. Potockiego rossolisy (nazwa pochodzi z łaciny „ros solis”, czyli słoneczna rosa) należą do uznanych za najlepsze trunki a nawet lekarstwa. Historię fabryki i jej najlepsze tradycje przypomina jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, zlokalizowane na terenie zakładu.
  Likwidacja produkcji prowadzi do zwolnień pracowników, którzy mają na utrzymaniu swoje rodziny. Planowane przez Zarząd United Beverages S.A. działania wpłynęłyby bardzo niekorzystnie na lokalną sytuację społeczno-ekonomiczną, co skłania nas do podjęcia tej interwencji.
  Podzielamy obawy pracowników Fabryki Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A., związkowców oraz naszych mieszkańców, dlatego prosimy o powtórne rozważenie podjętych decyzji. Prosimy nie niszczyć wielowiekowej tradycji, ale poprzez współpracę rozwinąć nowe kierunki rozwoju, które jako samorządowcy widzimy, mając na uwadze dalszy rozwój fabryki i dobro pracowników.”
 

Pliki do pobrania

2020.12.14_samorzad_do_united_beverages1.pdf
Czy obronimy łańcucki rosolis?