Centrum Medyczne w Łańcucie realizuje kolejny projekt z NCBiR

15-11-2021

  „Centrum Medyczne w  Łańcucie” sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie bezpiecznych procedur wykorzystania osobistego sprzętu ochronnego typu PAPR przez personel medyczny w kontaktach z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2”.
  Projekt B+R finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie Szpitali Jednoimiennych”. Program: „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.
  Głównym celem projektu jest opracowanie procedur oraz metod użytkowania nowego sprzętu ochrony osobistej typu PAPR (powered air-purifying respirator) w warunkach oddziałów zakaźnych (hospitalizacji) oraz w trakcie transportu  i podczas badania pacjentów podejrzanych o zarażenie wirusem SARS-CoV-2.  Wynikiem prac będzie określenie możliwości wykorzystania nowego sprzętu ochrony osobistej urządzenia typu PAPR  Super Vision RL-20 do ochrony przed zakażeniami wirusowymi personelu medycznego w warunkach oddziałów zakaźnych (hospitalizacji|) oraz w trakcie transportu i podczas badania pacjentów podejrzanych o zarażenie wirusem SARS-CoV-2.
  Do stworzenia urządzenia typu PAPR Super Vision RL-20 wykorzystano standardowe, gotowe elementy, a także wydrukowane na drukarkach 3D. Składa się z trzech podstawowych podzespołów:
- jednorazowego kaptura wyposażonego w duży wizjer, dzięki czemu zapewniono swobodę używania okularów korekcyjnych,
- wielokrotnego użytku,
- nagłowia, jest to piankowa obręcz o zindywidualizowanym rozmiarze oraz węże doprowadzające powietrze,
- jednostki filtrującej z pasami mocującymi, w której umieszczono powebank, napęd i zespół filtrów.
  Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie wśród pracowników szpitala. Wszyscy pełni nadziei na skuteczną możliwość zabezpieczenia przed koronawirusem, przystąpili do testów użyteczności. Codziennie możemy spotkać na terenie oddziałów, w pracowniach czy w karetkach entuzjastów, którzy z pełnym zaangażowaniem testują przydatność kapturów PAPR.
  Mamy już pierwsze pozytywne doniesienia z badań.  Każdy z użytkowników zwrócił szczególną uwagę na podstawową zaletę urządzenia PAPR. Jest to świeże i chłodne powietrze, które wtłaczane do kaptura pozwala na „lekki oddech”. Bez dyskomfortu oddychania, jaki towarzyszy medykom w maskach FFP2 czy FFP3.
  Super Vision RL-20 – został przebadany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Testy polegały na wszechstronnym sprawdzeniu zgodności sprzętu z wymaganiami dot. m.in. wysokości przepływu powietrza, materiału kaptura pod kątem ochrony przed skażonymi cieczami, palności, wytrzymałości mechanicznej i szczelności węży doprowadzających czyste powietrze.
Kierownikiem Projektu jest dr n. med. Marcin Hawro specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.
Wartość projektu: 1 712 000 zł
Wartość dofinansowania: 1 712 000 zł
Okres realizacji projektu: 29.10.2020 r. – 24.01.2022 r.
https://drive.google.com/file/d/1Xb2E-8blCMcLi0Q1V5mMAeRpfp7UfuRj/view?usp=sharing