Uwaga! Czasowe zamknięcie drogi

12-05-2022

Wykonawca robót, firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w dniach 17-19.05.2022 nastąpi (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót) całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej nr 1547R relacji Albigowa – Handzlówka od km 3+450 (od Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Krakowskiego) do km 4+050 (do nr domu 253) w celu wykonania przepustów pod koroną drogi. Związane jest to z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa – Handzlówka”.

Pliki do pobrania