OGŁOSZENIE Starosty Łańcuckiego z dnia 8.02.2021 r.

08-02-2021

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji dokumentu pod nazwą „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” („Plan Transportowy”).

Aktualizacja obejmuje treści wymienione we wstępie w punkcie 1.1 Planu Transportowego.

Z w/w dokumentacją można się zapoznać

  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2, w Wydziale Komunikacji na stanowisku „TRANSPORT” w godzinach 7.30 – 14.30 w dni pracy urzędu
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie pod adresem http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/ w zakładce Ogłoszenia.

Uwagi do aktualizacji Planu Transportowego, można składać za pomocą formularza zgłoszeń (do pobrania bezpośrednio w Wydziale Komunikacji lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej):

  • bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres transport@powiatlancut.pl,
  • za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut.

Termin konsultacji:

  •  21 dni od dnia ogłoszenia projektu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie, tj. do dnia 2 marca 2021 roku.