Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powicie Łańcuckim

01-07-2022

Od stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT ŁAŃCUCKI, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  • E-BIULETYNEM z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał
  • WZORAMI DOKUMNETÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych
    w pracy i w życiu codziennym, np. umową kupna sprzedaży samochodu, formularzem reklamacji, czynnym żalem, odstąpieniem od umowy, wypowiedzeniem stosunku pracy itd.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej.

Ponadto zachęcamy do śledzenia profilu na Facebooku (Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje - Strona główna | Facebook), gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.