Konsultacje Społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

24-03-2021

Uprzejmie informujemy, że do dnia 22 czerwca 2021 r. trwają konsultacje społeczne aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, zachęcamy do zapoznania się z projektami planów oraz do udziału społecznego w ich aktualizacji, poprzez składanie do nich uwag i wniosków. Z projektami Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz procedurą konsultacyjną można zapoznać się TUTAJ.