IV sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

22-01-2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 16 stycznia 2019 r.w sprawie zwołania IV SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.))

 

 

zwołuję IV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 1400 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łańcuckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 9. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN