Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.

06-03-2018

W 2018 r. Powiat Łańcucki kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 r. w ramach  programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie  przy ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut pok. 7 lub 8.

W ramach modułu I programu wnioski można składać od dnia 3.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

W ramach modułu II programu wnioski można składać w  cyklach:

  • 1-y cykl dotyczący roku szkolnego/akademickiego 2017/2018, od dnia 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.
  • 2-y cykl dotyczący roku szkolnego/akademickiego 2018/2019, od dnia 03.09.2018 r. do 10.10.2018 r.

W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty (listem poleconym) liczy się data stempla pocztowego.

Szczegóły dostępne tutaj.