Zasady obsługi w Wydziale Komunikacji

19-05-2020

ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE

WEJŚCIE DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI OD STRONY WEWNĘTRZNEJ –DZIEDZIŃCA

W holu Wydziału Komunikacji może przebywać maksymalnie 5 osób.

 

ZALECANY SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:

 

Stały dowód rejestracyjny wysyłamy pocztą.

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicykolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polscekolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicąkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właścicielakolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja pojazdu zabytkowegokolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja pojazdu marki SAMkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RPkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisówkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmykolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/) lub poczta tradycyjna

Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzieżrezerwacja telefoniczna, nr 17 225 69 62

Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicąkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)lub poczta tradycyjna

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicąkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)lub poczta tradycyjna

Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własnościkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)lub poczta tradycyjna

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnegokolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie wtórnika karty pojazdukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnychkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnikakolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnejkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego – poczta tradycyjna, rezerwacja telefoniczna 17 225 69 62                     

Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – poczta tradycyjna, profil ePUAP, dziennik podawczy

Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy)kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Weryfikacja dokumentów prowadzona na bieżąco.

 

 

Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdówrezerwacja telefoniczna, nr 17 225 69 62

Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badańrezerwacja telefoniczna, nr 17 225 69 62

 

W sprawach związanych z wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień w szczególności z:

 - założeniem profilu kierowcy (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem prawa jazdy, (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem wtórnika prawa jazdy lub zmiany danych, (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem międzynarodowego prawa jazdy, (tel.17 225 69 68)

 - wpisaniem do zawodowego prawa jazdy  kodu 95 (przewóz osób i rzeczy), (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem i wymianą zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem zaświadczeń, (tel.17 225 69 68)

Sprawy dotyczące:

 - transportu (licencje, zezwolenia, zaświadczenia, sprawozdania i inne) (tel. 17 225 69 87),

 -  ośrodków szkolenia kierowców ( wpis do ewidencji, zmiana danych, skreślenie na wniosek) (tel. 17 225 69 87),

-  instruktorów  (wpis do ewidencji, zmiana danych, przedłużenie ważności lub wymiana legitymacji) (tel. 17 225 69 87)