Zasady obsługi w Wydziale Komunikacji

19-05-2020

ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE

WEJŚCIE DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI OD STRONY WEWNĘTRZNEJ –DZIEDZIŃCA

ZALECANY SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Stały dowód rejestracyjny wysyłamy pocztą.

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicykolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polscekolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicąkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja pojazdu zabytkowegokolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Rejestracja pojazdu marki SAMkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP  –  kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów  –  kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy  –  kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie  –  kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/) lub poczta tradycyjna

Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież  –  rezerwacja telefoniczna, nr 17 225 69 62

Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/lub poczta tradycyjna

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/lub poczta tradycyjna

Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/lub poczta tradycyjna

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnegokolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie wtórnika karty pojazdukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnychkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnikakolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnejkolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego poczta tradycyjna, rezerwacja telefoniczna 17 225 69 62                     

Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu poczta tradycyjna, profil ePUAP, dziennik podawczy

Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchukolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy)kolejka online (http://komunikacja.powiatlancut.pl/)

Weryfikacja dokumentów prowadzona na bieżąco.

Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów rezerwacja telefoniczna, nr 17 225 69 62

Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań  – rezerwacja telefoniczna, nr 17 225 69 62

W sprawach związanych z wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień w szczególności z:

 - założeniem profilu kierowcy (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem prawa jazdy (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem wtórnika prawa jazdy lub zmiany danych (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem międzynarodowego prawa jazdy (tel.17 225 69 68)

 - wpisaniem do zawodowego prawa jazdy  kodu 95 (przewóz osób i rzeczy) (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem i wymianą zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (tel.17 225 69 68)

 - wydawaniem zaświadczeń (tel.17 225 69 68)

Sprawy dotyczące:

 - transportu (licencje, zezwolenia, zaświadczenia, sprawozdania i inne) (tel. 17 225 69 87),

 -  ośrodków szkolenia kierowców ( wpis do ewidencji, zmiana danych, skreślenie na wniosek) (tel. 17 225 69 87),

-  instruktorów  (wpis do ewidencji, zmiana danych, przedłużenie ważności lub wymiana legitymacji) (tel. 17 225 69 87)