Partnerstwo polsko - niemieckie

30-08-2019

W dniu dzisiejszym, w gabinecie ordynata łańcuckiego zamku, został uroczyście podpisany list intencyjny w sprawie polsko-niemieckiego partnerstwa Powiatu Łańcuckiego oraz Powiatu Saarpfalz z Kraju Saary. List intencyjny podpisali Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki oraz dr Theophil Gallo Starosta Saarpfalz. W uroczystości uczestniczyli: Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, delegacja niemiecka z Powiatu Saarpfalz pod przewodnictwem Dr. Theophila Gallo starosty, radni Powiatu Łańcuckiego na czele z przewodniczącym rady Markiem Ubermanem, sekretarz Miasta Łańcuta pan Jarosław Reczek oraz nauczyciele i młodzież z łańcuckich szkół średnich. Odpowiednią uchwałę wyrażającą wolę podjęcia współpracy partnerskiej podjęła na ostatniej sesji Rada Powiatu Łańcuckiego. Efektem współpracy będzie wymiana doświadczeń w dziedzinie administracji, opieki zdrowotnej, rozwoju gospodarczego, edukacji, w tym wymiany młodzieży, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i klimatu, ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.