Komunikat Starosty Łańcuckiego z dn. 13 lipca 2021 r.

13-07-2021

Szanowni Mieszkańcy Powiatu, mimo małej ilości nowych zachorowań na COVID-19 nadal obowiązuje wprowadzony przez Radę Ministrów stan epidemii oraz wynikające z niego przepisy.

W związku z tym:

Starostwo Powiatowe w Łańcucie prowadzi bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Jednocześnie zaleca się, aby w miarę możliwości klienci starostwa załatwiali swoje sprawy bez osobistej wizyty w urzędzie korzystając z innych kanałów komunikacji takich jak: e- mail, ePUAP, poczta tradycyjna.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00. Klientów osobiście załatwiających sprawy w starostwie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych o nieprzychodzenie do urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.

W wydziale Komunikacji obowiązują odrębne zasady przyjęcia, opublikowane na stronie internetowej starostwa

https://www.powiatlancut.pl/.../zasady-obslugi-w-wydziale...

Klienci w trakcie wizyty w starostwie są zobowiązani do:

• zakrywania ust i nosa maseczką,

• dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu (w każdym budynku dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji),

• zachowania dystansu 1,5 metra od innych osób przed i w budynku,

• stosowania się do zaleceń pracowników starostwa.