KOMUNIKAT STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO

16-03-2020

UWAGA

Działając w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i ograniczając ryzyko zakażenia od dnia 16 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Łańcucie będzie nieczynne dla bezpośredniej obsługi interesantów.

Pracownicy Starostwa nie przerywają pracy.

Dokumenty w formie pisemnej składa się z wykorzystaniem wrzutni umiejscowionej w holu budynku głównego Starostwa.

Kontakt z pracownikami możliwy elektronicznie lub telefonicznie.

Wszystkie adresy e-mail i numery telefonów są dostępne na stronach internetowych Starostwa.

Do pomieszczeń i budynków Starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy oraz w szczególnych przypadkach inne osoby, po uzgodnieniu telefonicznym.

Informacje są udzielane pod następującymi numerami telefonów:

Sekretariat Starosty – 17 225 69 71

Wydział Organizacyjny – 17 225 01 48

Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 17 851 23 01

Wydział Finansowo-Budżetowy – 17 225 69 65

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 17 225 69 61

Wydział Architektury i Budownictwa – 17 225 69 60

Wydział Środowiska i Rolnictwa – 17 225 69 64

Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych -17 225 69 99

Wydział Komunikacji – prawo jazdy – 17 225 69 68

Wydział Komunikacji – transport – 17 225 69 87

Wydział Komunikacji - bezpieczeństwo ruchu drogowego, diagności, nadzór stacji kontroli pojazdów – 17 225 69 62

Wydział Komunikacji – rejestracja – 17 225 69 62

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 17 225 69 80

Wydział Informatyki – 17 225 69 96

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 17 225 01 56

adres e-mail:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Łańcucie na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl