• Skuteczni w działaniu

  Olbrzymie straty, które końcem czerwca przyniosło nagłe oberwanie chmury, skutkujące gwałtownym wezbraniem stanów rzek i strumieni w powiecie łańcuckim, wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Samorząd Powiatu Łańcuckiego nie dysponuje w ramach tegorocznego budżetu rezerwą finansową, która pozwoliłaby na sfinansowanie zniszczeń, wobec tego zabiega o środki z zewnątrz, które pozwolą na naprawę zniszczonej w powodzi infrastruktury drogowej.
  04-08-2020
 • 19. pielgrzymka w cieniu Covid-19

  XIX Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną Górę ze względu na utrzymującą się epidemię koronawirusa była nieco inna. Podjęto decyzję o nie organizowaniu zbiorowego wyjazdu. Każdy mógł się włączyć się w pielgrzymowanie duchowe lub indywidualnie na rowerze czy przy pomocy innych środków komunikacji dojechać do Częstochowy.
  31-07-2020
 • Zmarł Józef Homa

  Ze smutkiem informujemy, że w Markowej w powiecie łańcuckim zmarł Józef Homa, przez wiele lat dokumentujący wydarzenia kulturalne i sportowe naszego regionu.
  28-07-2020