XXVI sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

20-03-2017

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 13 marca 2017 r.w sprawie zwołania XXVI SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 814)

zwołujęXXVI SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 7. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 8. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Stanisław PANEK