„Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej.”

20-12-2017

12 grudnia 2017 roku  dr Joanna Kordzikowska (nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie) reprezentowała Powiat Łańcucki na konferencji pt. Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej. Organizatorem konferencji, która odbyła się w Gmachu Senatu RP  była Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedra Dydaktyki i Edukacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Przedstawicieli z województwa podkarpackiego delegowała Pani Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty. Osoby te mają podjąć w województwie podkarpackim inicjatywę zawartą w tytule konferencji .
Celem konferencji było teoretyczne i praktyczne wsparcie środowiska oświatowego w realizacji priorytetu edukacyjnego bieżącego roku szkolnego jako Roku dla Niepodległej.

Konferencję otworzyli: Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP; Kazimierz Wiatr, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz prof. dr hab. Krystyna Chałas, Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN podkreślił, jak ważne jest wychowywanie i kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów. Wspomniał również o roli jaką w tym procesie spełniają inne instytucje i organizacje np. harcerstwo.

Rządowy program „Niepodległa” został podzielony na trzy priorytety: ogólnopolski, regionalny i lokalny oraz międzynarodowy, w ramach których organizowanych jest wiele wydarzeń. Jednocześnie MEN planuje w obecnym roku szkolnym wiele działań związanych ze zbliżającą się 100. Rocznicą odzyskania niepodległości, m.in. organizację wystaw pn. „W pamięci zapisane”, ogólnopolski konkurs poetycki pn. „Poezja dla Niepodległej” i wiele innych.

Młodzi muszą to wiedzieć, że wolność, demokracja, niepodległość jest nie dana, ale zadana, że musimy o nią cały czas dbać, że musimy chuchać i dmuchać – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.