Starosta Łańcucki na posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich

07-11-2017

Współpraca Kancelarii Prezydenta z korporacjami samorządowymi, kwestie legislacyjne, medycyna szkolna, plusy i minusy projektu ustawy o jawności życia publicznego czy zmiany dotyczące organizacji i finansów oświaty samorządowej – to tematy, które poruszali uczestnicy posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń bierze udział w dwudniowym posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich, na które przybyło blisko 40 starostów z całej Polski. Spotkanie odbywa się w Mąchocicach Kapitulnych w gminie Masłów. Obradom przewodniczy Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. Powiat kielecki reprezentuje starosta kielecki – Michał Godowski.

W pierwszej części posiedzenia starostowie omówili współpracę Kancelarii Prezydenta z korporacjami samorządowymi. W połowie października, w pałacu prezydenckim odbyło się posiedzenie zespołu do spraw przeglądu prawa samorządowego, podczas którego prezydent rozmawiał o sposobach i metodach prac zespołu do spraw przeglądu prawa samorządowego.

- Podczas spotkania padała deklaracja ze strony prezydenta, że kancelaria jest otwarta na wsłuchanie się w głos samorządu, na propozycje, które niektóre korporacje samorządowe będą składały. Nawet łącznie z ewentualnością wniesienia inicjatyw legislacyjnych w tych sprawach, które są dla nas istotne – mówił prezes ZPP.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat medycyny szkolnej. Obecnie trwają prace nad projektem założeń nowej ustawy. ZPP wskazało na potrzebę digitalizacji danych o zdrowiu uczniów dzieci i młodzieży, łatwiejszego dostępu do tych danych dla rodziców i opiekunów prawnych oraz koordynacji zadań w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci, rodziców i opiekunów prawnych a także młodzieży kończącej edukację tak, aby dane gromadzone w systemie mogły być wykorzystywane dla celów promocji i profilaktyki zdrowotnej. Przy okazji tej tematyki zgłoszono również postulat o prowadzenie dodatkowego terminu na składanie wniosków o środki na doposażenie gabinetów szkolnych przewidzianych w tzw. specustawie.

Kolejną ważną kwestią, poruszaną podczas posiedzenia ZPP były kwestie związane z projektem ustawy o jawności życia publicznego oraz organizacja i finanse oświaty samorządowej w kontekście reformy. 
Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na pytanie: co stanie się ze szkołami podstawowymi po 2018 roku.

red./www.powiat.kielce.pl