Przetargi na sprzedaż działek gruntowych, budowlanych, położonych w Albigowej

11-08-2017

Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza przetargi na sprzedaż działek gruntowych, budowlanych, położonych w Albigowej

Przetargi ustne, nieograniczone odbędą się w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, sala nr 10, w dniu 15 września 2017 r. w godzinach:

  • godzina 900: działka nr ew. 86/93, o pow. 893 m², cena wywoławcza      46 300 zł,
  • godzina 930: działka nr ew. 86/97, o pow. 810 m², cena wywoławcza 38 900 zł,

Wysokość wadiów w przetargach ustala się na 4000 zł. 

Ceny wywoławcze są cenami brutto. Działki objęte są KW RZ 1A/00050156/7, dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów - brak obciążeń. Nieruchomości przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną.

Wadia należy wnieść do dnia 11.09.2017 r., na konto Starostwa Powiatowego, Bank Spółdzielczy w Łańcucie, nr konta: 95 9177 0008 2001 0002 9812 0009. Wadium osoby, która przetarg wygrała jest zaliczane na poczet ceny, w przypadku uchylenia się od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łańcucie, nr tel. (17 225 01 56).