Powiat Łańcucki wspiera rozwój uczniów i nauczycieli szkół zawodowych

10-05-2017

Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego to główny cel realizowanego przez Powiat Łańcucki projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powicie Łańcuckim”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Projekt zakłada formy wsparcia dążące do doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele z 4 placówek edukacyjnych tj.: Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, Zespołu Szkół Technicznych 
w Łańcucie, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie. 

Wartość projektu wynosi 1 580 421,27 zł, a okres jego realizacji to 1.10.2016 r.  - 31.10.2019 r. Formy wsparcia dla uczniów realizowane są cyklicznie i zaplanowane na latach szkolne 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

W okresie pomiędzy lutym a kwietniem 2017 r. w bezpłatnych szkoleniach i kursach w ramach projektu uczestniczyło 118 uczniów i 28 nauczycieli szkół zawodowych Powiatu Łańcuckiego. Nauczyciele mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie praktycznych aspektów nauczanych  przedmiotów zawodowych. Uczniowie dzięki uczestnictwie w kursach w ramach projektu nabyli dodatkowe uprawnienia i umiejętności. 

Zrealizowane formy wsparcia w ramach projektu:  

I.    Kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Łańcuckiego tj.:
1)    „Operator wózków widłowych” – ZS NR 2, ZS NR 3, ZST - 24 uczniów.
       „Spawacz” – ZS NR 2, ZST – 24 uczniów.
2)    „Programista – obrabiarek CNC” – ZS NR 2 – 10 uczniów.
3)    „E-sklep tworzenie sklepu internetowego” –ZS NR 3 – 12 uczniów. 
4)    „Pielęgnacja twarzy, dekoltu i szyi” – ZS NR 3 – 12 uczniów. 
5)    „Florystyka” – ZST – 12 uczniów.
6)    „Diagnostyka pojazdów samochodowych” –  ZST – 12 uczniów.
7)    „Wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych” – ZST – 12 uczniów.

II.    Szkolenia doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu:
1)    „Diagnostyki pojazdów samochodowych” – ZS NR 2, ZST, PCKPiEZ – 10 nauczycieli.
2)    „Nowoczesnych technik strzyżenia, koloryzacji i modelowania”  - ZS NR 3 – 4 nauczycieli.
3)    „Języka angielskiego zawodowego” – PCKPiEZ – 6 nauczycieli.
4)    „Tworzenia baz danych” – ZS NR 3 – 5 nauczycieli.
5)    „Obsługi programu Insert” – ZS NR 3 – 4 nauczycieli.

Realizacja celu projektu zakłada także organizację w okresie wakacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Łańcuckiego. Na staż i praktykę zawodową na najbliższe wakacje zrekrutowano 137 uczniów. Uczestnicy staży i praktyk zawodowych otrzymają stypendium. Mogą liczyć również na zwrot kosztów dojazdu. Zostanie im także zapewniony opiekun u pracodawcy oraz ubranie robocze.

Szczegółowe informacje na temat form wsparcia i okresów ich realizacji  można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 
i Funduszy Pomocowych – Starostwa Powiatowego w Łańcucie tel. 17 2256999, e-mail: fundusze@o2.pl.