Po 76 latach łańcucki Ekonomik będzie miał własny budynek

19-01-2018

28 grudnia 2017 roku Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła uchwałę o zakupie od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie budynku wraz z trzema działkami o pow. 0,2769 ha przy ul. Farna 10 w Łańcucie, w którym funkcjonuje Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika. W skład nieruchomości wchodzi również budynek po byłej Świetlicy „Wzrastanie”. 
Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Adama Krzysztonia Starosty Łańcuckiego, Pani Barbary Pilawy-Kraus Wicestarosty, pracowników Starostwa, przychylności całego Zarządu naszego Powiatu, pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz życzliwości i zrozumienia ze strony Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie na czele z Przełożoną Generalną S.M. Ezechielą – Wandą Ściskała. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Mimo 76-letniej tradycji Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie, dobrej opinii w środowisku lokalnym, ciekawej ofercie edukacyjnej to szkoła umocowana we własnym budynku sprawia wrażenie bardziej stabilnej, pewnej. Ma to duże znaczenie w szeroko rozumianej promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz w trakcie rekrutacji uczniów do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia. Prawo własności do budynków daje możliwość korzystania ze środków UE przeznaczonych m.in. na remonty. Mimo dbania o budynek oraz prowadzenia drobnych prac remontowych przez byłą i obecną dyrekcję nie da się w przyszłości uniknąć poważniejszych prac jak remont elewacji czy dachu. Wykupienie działek przylegających do szkoły stwarza również możliwość wspólnego zagospodarowania terenu mieszczącego się między Zespołem Szkół nr 3 a Zespołem Szkół nr 1 z przeznaczeniem np. na zajęcia rekreacyjno – sportowe.

tekst i fot. ZS nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie