Parlamentarzyści Szwajcarii w Łańcucie

03-10-2017

  Na zaproszenie Przewodniczącego Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej Posła Kazimierza Gołojucha we wtorek 3 października 2017 r. w Łańcucie przebywała delegacja Szwajcarsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, Członków Rady Narodu w składzie: Przewodniczący Gerhard Pfister, Peter Schilliger, Walter Müller, której towarzyszył JE Andrej Motyl Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie. Podczas roboczego śniadania w hotelu Sokół w Łańcucie goście ze Szwajcarii spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych oraz Euroregionu Karpaty reprezentowanych przez: Bogdana Romaniuka - Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Marka Sitarza - Wicestarostę Rzeszowskiego, Barbarę Pilawę-Kraus - Wicestarostę Łańcuckiego, Roberta Kochmana - Sekretarza Powiatu Łańcuckiego i Stanisława Gwizdaka - Burmistrza Miasta Łańcuta, a także Dawida Laska - Wiceprezesa Zarządu Euroregionu Karpaty.

  Delegacja parlamentarzystów szwajcarskich w dniach od 2 do 5 października 2017 r. zaplanowała odwiedzić Warszawę, Łańcut, Rzeszów i Siedlce.

  Jak podkreślił w Łańcucie Przewodniczący Gerhard Pfister, Polska stanowi ogromny potencjał pod względem terytorialnym, kapitału ludzkiego i konkurencyjności w gospodarce na rynku europejskim i światowym. Ważne są takie spotkania w lokalnych miejscowościach, np. takich jak Łańcut.

  Wicemarszałek Bogdan Romaniuk podkreślił, że województwo podkarpackie jest doskonale położone na krzyżujących się szlakach komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe. Wśród wielu atutów naszej lokalnej Ojczyzny są jej mieszkańcy wykształceni, przedsiębiorczy oraz po prostu dobrzy ludzie, tak jak bohaterska Rodzina Ulmów z Markowej.

  Burmistrz Stanisław Gwizdak zaprosił do odwiedzenia Łańcuta i inwestowania w naszym mieście.

  Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus podkreśliła znaczny potencjał powiatowego szkolnictwa zawodowego oraz otwartość na odbywanie przez uczniów praktyk zagranicznych.

  Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch zwrócił uwagę, że ze Szwajcarami istnieje możliwość rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki oraz edukacji zawodowej młodzieży i na te cele istnieje możliwość pozyskania grantów. Na terenie powiatu łańcuckiego zrealizowano już wiele projektów i nadal wiele jest realizowanych z pomocą środków unijnych, czy norweskich, a być może już wkrótce będą realizowane projekty ze środków szwajcarskich. Wizyta szwajcarskich parlamentarzystów z pewnością przyczyni się do rozwoju współpracy międzynarodowej między naszymi krajami.

Tekst i zdjęcia Robert Kochman