Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie

24-01-2018

23 stycznia 2018 r. odbyła się odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Zbigniewa Sowy. Głównym tematem odprawy było podsumowanie minionego roku.
W odprawie, która odbyła się w sali konferencyjnej łańcuckiej komendy, wzięli udział zaproszeni goście m.in. : Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, Wójt Gminy Białobrzegi Franciszek Masłoń, Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza, Wójt Gminy Markowa Tadeusz Bar, Sekretarz Gminy Rakszawa Bożena Więcław-Babiarz, Prokurator Rejonowy w Łańcucie Marek Jękot, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie st. bryg. Roman Poterek, kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło rozpoczął odprawę witając przybyłych gości oraz policjantów i pracowników cywilnych. Na multimedialnej prezentacji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2017 rok. Korzystając z danych statystycznych omówił roczną pracę łańcuckiej jednostki, w zakresie zwalczania przestępczości, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podejmowanych działań prewencyjnych. Następnie wskazał cele zrealizowane w 2017 r., w tym m.in. wzrost skuteczności działań policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Na koniec podziękował przedstawicielom łańcuckich samorządów oraz instytucji za wzorową współpracę i współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Swoje słowa skierował również do policjantek, policjantów i pracowników dziękując za służbę i pracę w 2017 r.

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, który zwrócił uwagę na wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łańcuckiego oraz trud i niebezpieczeństwo policyjnej służby. Na ręce I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie złożył również podziękowania dla wszystkich policjantów garnizonu podkarpackiego.

Po nim głos zabrał Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, który pogratulował kierownictwu komendy dobrego funkcjonowania łańcuckiej jednostki oraz podziękował wszystkim obecnym za owocną współpracę.

Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak podkreślił natomiast wzorową współpracę z kierownictwem łańcuckiej komendy w zakresie przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Prokurator Rejonowy w Łańcucie Marek Jękot przeanalizował ubiegły rok pod kątem pracy łańcuckiego sądu i prokuratury, podkreślając fakt bardzo dobrej współpracy z łańcucką komendą w zakresie prowadzonych postępowań.

Po nim głos zabrał Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, który podziękował za wsparcie otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Następnie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Zbigniew Sowa omówił pracę garnizonu podkarpackiego i łańcuckiej jednostki w 2017 r. Przedstawił priorytety, kierunki działań oraz wyzwania stojące przed Policją. Wskazał również nowoczesne narzędzia, takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa czy program Dzielnicowy Bliżej Nas, służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Na koniec podziękował kadrze kierowniczej oraz policjantkom i policjantom łańcuckiej jednostki za rzetelną i owocną służbę w ubiegłym roku.

Odprawa roczna była również dobrą okazją do uroczystego pożegnania odchodzącego na emeryturę policjanta - podinsp. Piotra Mazura Naczelnika Wydziału Wspomagającego. Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło podziękował odchodzącemu naczelnikowi za wieloletnią służbę w łańcuckiej komendzie i owocną współpracę oraz życzył sukcesów w realizacji planowanych zamierzeń, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zdrowia i nieustającej pogody ducha. Do podziękowań i życzeń dołączył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Zbigniew Sowa, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy łańcuckiej komendy.

Źródło: KPP Łańcut