Narodowe Święto Niepodległości w Łańcucie

13-11-2017

   W sobotę 11 listopada 2017 r. w Łańcucie uroczyście uczczono 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem z pocztami sztandarowymi przy dźwiękach Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Łańcuta z Placu Sobieskiego do łańcuckiej fary, gdzie sprawowana była Msza Święta w intencji Ojczyzny.

  Po zakończonej liturgii zebrani przeszli na plac przed kościołem, gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch oraz Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń. Przed tablicami wmurowanymi w ścianę świątyni upamiętniającymi dowódców, oficerów i żołnierzy 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta oraz ofiary tragedii smoleńskiej, poseł oraz reprezentanci władz miasta i powiatu, duchowni, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, kombatanci i harcerze złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i symboliczne znicze.

  Na dalszą części uroczystości zatytułowaną "Pieśni patriotyczne śpiewają pokolenia" uczestnicy przeszli do II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, gdzie wspólnie z młodzieżą, uczniami szkoły zaśpiewali pieśni patriotyczne.

Tekst przemówienia Starosty Łańcuckiego:

Julian Tuwim – “ Ojczyzna”
Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg 
Ku Niemu dusza ulata.
Ojczyzną moją jest łan,
Łan Polski, prostej, serdecznej,
Niech mi pozwoli Pan
W nim znaleźć spoczynek wieczny.
Ojczyzną moją jest dom,
Kochany dom rodzicielski,
Przytułek cichym snom
Młodości sielskiej – anielskiej.
Patrzę, strudzony śród dróg,
W oczu twych błękit przeczysty,
I jest w nim wszystko: 
i Bóg, i Polska, i dom ojczysty.
Drodzy uczestnicy 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów okupionych ofiarą krwi i męczeństwa Polaków.
Historia pokazuje, że wolność i niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Jest to proces wymagający od całego społeczeństwa wiele wysiłku i zaangażowania. Musimy pamiętać, że wolność jest w nas, dopóki czujemy się wolni i mamy siły do pracy na rzecz wspólnego dobra.
Wracając wspomnieniami do lat walki o wolną i niepodległą ojczyznę, nie możemy zapomnieć wsparcia, jakie znajdujemy przez modlitwę. Wszelkie spektakularne sukcesy militarne czy moralne poprzedzone były ogólnonarodową modlitwą do Boga ze szczególnym pośrednictwem Maryi – Królowej Polski. Musimy pamiętać o chrześcijańskich wartościach, na fundamencie których wzrasta Polska.
Nie dajmy sobie wmówić, że w imię wypaczonego pojmowania miłości bliźniego czy tolerancji winniśmy zapomnieć o naszych korzeniach, o wartościach, które stanowią o nas jako Narodzie.
Mamy wielki dług wdzięczności (również jako samorządowcy) wobec tych, którzy poświęcili swe życie w walce o wolną i niepodległą Polskę, a także moralny obowiązek troski o kontynuowanie prac nad budową silnego państwa oraz naszej łańcuckiej ziemi.
W imieniu własnym i Burmistrza Stanisława Gwizdaka bardzo dziękuję: księżom, pocztom sztandarowym, harcerzom, kombatantom, osobom represjonowanym, Solidarności, młodzieży szkolnej, delegacjom składającym kwiaty... za udział w Narodowym świętowaniu i serdecznie zapraszam zaraz po tej uroczystości na wspólne śpiewanie „Pieśni patriotyczne – śpiewają pokolenia”, do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka.

fot. Bernadetta Kochman i Robert Kochman