Komunikat

13-04-2017

  W związku z tym, że 11 listopada 2018 r. przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, która w całym kraju będzie miała podniosły charakter, należałoby również w Łańcucie, stolicy Powiatu Łańcuckiego wspólnie godnie uczcić ten wielki jubileusz.
  Pamiętając o zasługach wielu osób i organizacji, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości, lokalna społeczność zgłasza potrzebę odbudowy Pomnika Pamięci Narodowej w Łańcucie. Pomnik ten stałby się ważnym elementem organizacji wspólnych obchodów podczas Narodowego Święta Niepodległości i innych rocznic związanych z walką o wolną Polskę.
  Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Narodowej w Łańcucie opowiedział się za przywróceniem do publicznej przestrzeni na Rynku Miasta, dawnego Pomnika, który w latach 2002-2011 był posadowiony w Łańcucie na Placu Sokoła nr 11. Pomnik ten był akceptowany przez środowiska kombatanckie i patriotyczne. Po przeprowadzonej kompleksowej modernizacji budynku Sokoła i jego otoczenia przez nowego właściciela, Pomnik ten pozostał w magazynie do czasu uzgodnienia miejsca jego nowej lokalizacji.
  Architekt Wrzesław Żurawski społecznie zaprojektował nową wizualizację Pomnika Pamięci Narodowej na Rynku Miasta Łańcuta, która została wzbogacona o popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego - Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta. Warto przypomnieć, że w 1936 r. mieszkańcy i władze miasta Łańcuta upamiętnili w tym miejscu, prowizorycznym, gipsowym popiersiem Marszałka, które miało w przyszłości zostać zastąpione pomnikiem wykonanym z trwalszych materiałów, ale wybuch II wojny światowej przeszkodził w realizacji tych planów.
  Część centralna Pomnika Pamięci Narodowej, zwieńczona Orłem sztandarowym 10 Pułku Strzelców Konnych, bazująca na podwyższonym Pomniku spod Sokoła i uzupełniona o popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego, otoczona kolumnadą nadającą całości monumentalny wygląd. Na frontonach pierwszych kolumn umieszczone znaki: Polski Walczącej i znak 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka - Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta. Pozostałe kolumny, z każdej z ich czterech stron będzie można wykorzystać do umieszczenia innych tablic poświęconych czy to wydarzeniom czy osobom godnym upamiętnienia w zasługach dla naszej Ojczyzny czy Miasta przy okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szanowni Państwo,
  Władze Miasta Łańcuta zajmują się tą sprawą i Państwa opinia może mieć wpływ na podjęte decyzje.
  W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Narodowej w Łańcucie proszę o zapoznanie się z załączonymi wizualizacjami i o poparcie zaproponowanego projektu.
  Swoją opinię proszę wysłać na adres: ppn.skbppn@wp.pl

 

Przewodniczący Komitetu Budowy
Pomnika Pamięci Narodowej w Łańcucie

Adam Krzysztoń
Starosta Łańcucki

Łańcut, 13 kwietnia 2017 r.