Inwestycje na drogach powiatowych w 2017 r.

01-02-2018

  W 2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie zrealizował szereg niezbędnych inwestycji, poprawiających stan sieci dróg powiatowych. Realizacja tych inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a także z dotacji lokalnych samorządów gmin Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Miasto Łańcut, Rakszawa i Żołynia.

  Na terenie gminy Białobrzegi przeprowadzony został remont drogi powiatowej Nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów od skrzyżowania w Dębinie w kierunku Głuchowa, w ramach którego została wykonana podbudowa oraz nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 300 m oraz pobocza z materiału kamiennego. Całkowita wartość remontu wyniosła 66 tys. 635 zł 85 gr, w tym dotacja z budżetu Gminy Białobrzegi 33 tys. 317 zł 92 gr, wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego 33 tys. 317 zł 93 gr.

  Wyremontowana została droga powiatowa Nr 1520R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów od skrzyżowania w Dębinie w kierunku Woli Dalszej, w ramach której wykonano podbudowę oraz nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku zniszczonym przez użytkownika kopalni piasku w Woli Dalszej. W ramach remontu wykonano też pobocza z materiału kamiennego. Całkowita wartość remontu wyniosła 39 tys. zł 478 zł 90 gr, w tym dotacja z budżetu Gminy Białobrzegi w kwocie 19 tys. 739 zł 45 gr oraz wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego 19 tys. 739 zł 45 gr.

  W Białobrzegach i w Dębinie została przebudowana droga powiatowa nr 1519R, na której została wykonana podbudowa oraz położona nowa nawierzchnia asfaltowo - bitumiczna na odcinku 3690 m oraz wysypane pobocza z materiału kamiennego. Całkowita wartość remontu wyniosła 687 tys. 547 zł 48 gr, w tym dotacja z budżetu Gminy Białobrzegi 343 tys. 773 zł 74 gr, wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego 343 tys. 773 zł 74 gr.

  Na terenie gminy Czarna przebudowana została droga powiatowa 1376R Jasionka - Medynia Łańcucka, gdzie została wykonana podbudowa oraz nawierzchnia bitumiczna na poboczach drogi, a także lokalne umocnienia rowów z elementami betonowymi i odmulenie rowów. Teraz, na poszerzonej drodze, pas jezdni od pasa pobocza został oddzielony białą linią. Całkowita wartość przebudowy sfinansowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie wyniosła 156 tys. 3 zł 73 gr.

  W Czarnej w ramach inwestycji realizowanej przez Gminę Czarna przy boiskach sportowych „Orlik” został wybudowany chodnik przy drodze powiatowej nr 1382 Rzeszów – Trzebownisko - Czarna. Z budżetu Powiatu Łańcuckiego na ten cel wydatkowano 10 tys. zł.

  Ponadto w Dąbrówkach przy drodze powiatowej nr 1275R Czarna - Białobrzegi – Laszczyny na brakującym odcinku został wybudowany chodnik o szer. 1,5 m, który zapewni ciągłość połączeń pieszych użytkowników ruchu drogowego z istniejącymi chodnikami. Także w Zalesiu został wykonany chodnik dla pieszych o szer. 1,5 m na odcinku 250 m z poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1513R Medynia Głogowska - Zalesie - Czarna. Całkowita wartość budowy tych dwóch chodników wyniosła 399 tys. 951 zł 12 gr, w tym dotacja z budżetu gminy Czarna wyniosła 302 tys. 235 zł 60 gr. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie wydatkował na chodnik w Dąbrówkach kwotę 37 tys. 725 zł 33 gr a na chodnik w Zalesiu 59 tys. 990 zł 19 gr.

  Na terenie gminy Łańcut w Kosinie Górnej został przeprowadzony remont drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia - Kosina - Gać, w ramach którego została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna ścieralna na odcinku 5139 m wraz z warstwą podbudowy. Na całej długości wykonano remont nawierzchni chodnika z odcinkowymi umocnieniami rowów i remontami odwodnienia. Całkowita wartość remontu wyniosła 1 mln 989 tys. 500 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Łańcut wyniosła 1 mln 43 tys. 420 zł, a wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego wyniósł 945 tys. 950 zł.

  Ponadto w Cierpiszu została przebudowana droga powiatowa nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz na odcinku 800 m, gdzie została wykonana warstwa podbudowy bitumicznej oraz nawierzchnia ścieralna, a także wykonane pobocza z materiału kamiennego. Całkowita wartość remontu wyniosła 236 tys. 880 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Łańcut wyniosła 120 tys., wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego wyniósł 41 tys. 880 zł. Z budżetu Gminy Łańcut zostały sfinansowane podziały gruntów niezbędne do uzyskania decyzji ZRID dla przebudowy drogi powiatowej 1542R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie o wartości 142 tys. 250 zł.

  Na terenie gminy Rakszawa przy drodze powiatowej 1510 R Rakszawa - Wydrze - Brzóza Stadnicka w Rakszawie-Bieleckówce został wybudowany chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m wraz z lokalnym umocnieniami skarp płytami Yumbo oraz barierkami stalowymi. W Rakszawie od ośrodka zdrowia w kierunku Węglisk wybudowano chodnik o szer. 1,5 m wraz z odcinkowym systemem kanalizacji deszczowej. Ponadto został wybudowany chodnik przy drodze powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska - Rakszawa od ośrodka zdrowia. Całkowita wartość tych robót budowlanych wyniosła 601 tys. 655 zł 90 gr, w tym dotacja z budżetu Gminy Rakszawa wyniosła 468 tys. 489 zł i wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego do pierwszego zadania wyniósł 66 tys. 518 zł 15 gr, zaś do drugiego 66 tys. 648 zł 76 gr.

  Na terenie gminy Żołynia w Żołyni zostały wybudowane chodniki przy drogach powiatowych nr 1515R Żołynia - Kosina oraz nr 1270R Żołynia - Zmysłówka - Grodzisko Dolne. Całkowita wartość budowy tych chodników wyniosła 151 tys. 206 zł 86 gr, w tym dotacja z budżetu Gminy Żołynia wyniosła 111 tys. 943 zł 41 zł, a wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego do pierwszego zadania wyniósł 24 tys. 718 zł 82 gr, zaś do drugiego 14 tys. 544 zł 63 gr.

  W minionym roku Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie wydatkował 68 tys. zł na dokończenie dokumentacji technicznej projektu pn. „Przełożenie rzeki Husówka w gminie Markowa”.

  Na terenie Miasta Łańcuta została przebudowana droga powiatowa - ul. Traugutta - wyremontowana kanalizacja deszczowa, wykonana nowa konstrukcja drogi, nowa nawierzchnia jezdni i chodników. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 242 tys. 581 zł 10 gr, w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Łańcuta 27,5 tys. zł, wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego 39 tys. 341 zł 10 gr. Inwestycję tę prowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ze wsparciem środków finansowych z dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 175 tys. 740 zł.

  Odpowiedzialny za realizację wyżej wymienionych zadań Janusz Wolski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, w imieniu Starosty Łańcuckiego, przekazał podziękowania administracji Wojewody Podkarpackiego wspierającej dystrybucję środków finansowych z budżetu państwa na powiatową infrastrukturę drogową. Podkreślił też bardzo dobrą współpracę z samorządami gminnymi z terenu powiatu łańcuckiego, która od wielu lat pozwala sprawnie wybierać do realizacji najbardziej społecznie potrzebne zadania inwestycyjne. Podziękowania skierował do wszystkich Wójtów i Rad Gminnych oraz Burmistrza i Rady Miasta Łańcuta za współfinansowanie ww. inwestycji i remontów.

oprac. Robert Kochman
zdjęcia Janusz Wolski