Szkoła wolna od używek. Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych.

14-03-2017

W piątek 10 marca 2017 roku o godzinie 15.00 ruszył Konkurs „Szkoła wolna od używek”.

Celem konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego promującego postawę wolną od używek. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Prace należy zgłaszać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZNEIOWY, który znaleźć można na stronie dedykowanej konkursowi www.szkolawolnaoduzywek.pl.

Prace można zgłaszać do dnia 26 marca 2017 roku.

Nagrodami w konkursie są: 
I miejsce - nagroda główna - 4 zestawy interaktywne o łącznej wartości 24 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 1000 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego; 
II miejsce - 2 zestawy interaktywne o łącznej wartości 12 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 500 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego; 
III miejsce - 1 zestaw interaktywny o łącznej wartości 6 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 250 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu; 
Przewidziano również nagrody dla 3 wyróżnionych szkół w postaci voucherów na sprzęt sportowy o wartości 2 000 zł. 
Zwieńczeniem konkursu będzie gala wręczenia nagród, zaplanowana na 30 marca w hotelu Marriott w Warszawie, podczas której zaproszeni laureaci podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji programu „ARS…” oraz idei własnych projektów edukacyjnych.