Postanowienie Starosty Łańcuckiego

18-04-2017

Postanowienie dotyczące sprostowania decyzji z dnia 05.04.2017 r. znak: OŚ-III.6341.10.2017 dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wieniawskiego” . Szczegóły w załaczniku.