Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości

21-07-2017

"Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer ew. 2879/23 o powierzchni 3,6027 ha oraz numer ew. 2879/5 o powierzchni 0,4819 ha.

Nieruchomość stanowi własność "Centrum Medycznego w Łańcucie" sp. z o.o.

Przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 22 sierpnia  2017 r. w budynku Centrum Medycznego  w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5, sala konferencyjna, godzina 11.00.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkami biurowo-handlowo-magazynowymi położona w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki numer ew. 2879/23 o powierzchni 3,6027 ha i numer ew. 2879/5 o powierzchni 0,4819 ha.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości  6 372 570,00  zł.

Cena wywoławcza jest ceną brutto.

Wysokość wadium wynosi 320 000,00 zł.

Sposób wnoszenia wadium – wnoszone w pieniądzu.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer RZ1A/00058832/6.

Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów - brak obciążeń.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta nieruchomość położona jest w obszarze ,,C-1”, zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowana jako tereny budowlane BA i tereny budowlane BI. Nieruchomość położona jest w strefie B–ochrona zachowanych terenów zabytkowych.

Wadium należy wnieść do dnia 18 sierpnia 2017 r. na konto "Centrum Medycznego w Łańcucie" sp. z o.o. w PBS Bank O/Łańcut o nr: 46 8642 1142 2014 2403 9255 0001.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczane na poczet ceny, w przypadku uchylenia się od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi.

Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu trzech dni. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym, dowodem wpłaty wadium, ewentualnie pełnomocnictwem.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczno-Gospodarczy "Centrum Medycznego w Łańcucie" pod nr tel. 17 224 0129, e-mail: sekretariat@cm-lancut.pl

Pliki do pobrania

2017.08.22_informacja_o_negatywnym_wyniku_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci.pdf
Informacja o negatywnym wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
2017.07.21_ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci.pdf
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości z 2017.07.21