Ogłoszenie o przetargu

15-05-2017

Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej, zabudowanej budynkiem hali warsztatowej, położonej  w Rakszawie. 
Przetarg ustny, nieograniczony, odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, sala konferencyjna,  godzina 11.00. Przedmiotem przetargu jest działka o nr ew. 6639/8, o pow. 0,7458 ha, położona w Rakszawie w odległości około 7 kilometrów od węzła „Łańcut” na autostradzie A4. Działka zabudowana jest budynkiem hali warsztatowej o powierzchni 2110 m2. Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na 1 056 118 zł, wysokość wadium na 55 000 zł. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Cena wywoławcza jest ceną brutto.
Działka objęta jest KW RZ1A/00014183/1, dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów - brak obciążeń. Nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2UP - teren usług publicznych. Wadium należy wnieść do dnia 14.07.2017 r. na konto Starostwa Powiatowego, Bank Spółdzielczy w Łańcucie, nr konta: 95 9177 0008 2001 0002 9812 0009. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczane na poczet ceny, w przypadku uchylenia się od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu trzech dni. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łańcucie, nr tel. 17 225 01 56.