Obwieszczenie starosty łańcuckiego

04-10-2017

Działając na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1121 t.j.),w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257 t.j.) STAROSTA ŁAŃCUCKI podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie likwidacji rowów przydrożnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III”.
Z treścią dokumentacji można zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia wywieszenie ogłoszenia w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Łańcucie (ul. Mickiewicza 8, II piętro, pok. Nr 3 i 4), w godz. pracy urzędu /pn. ÷ pt./ od 7ºº ÷ 15ºº.