Obwieszczenie starosty łańcuckiego

15-05-2017

Obwieszczenie z dnia 15.05.2017 r. znak: OŚ-III.6341.44.2017 dotyczące zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Białobrzegi i Korniaktów Północny, gmina Białobrzegi, powiat łańcucki znajduje się w załączniku.