Obwieszczenie starosty łańcuckiego

15-03-2017

Działając na podstawie art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469) w związku z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016.23) STAROSTA ŁAŃCUCKI podaje do publicznej wiadomości, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla GMINY MIASTO RZESZÓW