Minister Infrastruktury w Starostwie

07-11-2016

  W styczniu 2017 r. rozpocznie się procedura przetargowa, która poprzedzi budowę tzw. „obwodnicy Łańcuta”. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk 7 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie podpisał Aneks do Programu Inwestycyjnego, który uruchamia proces realizacji przebudowy drogi krajowej nr 94 przebiegającej przez Łańcut i Głuchów. Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi obecnie 117 mln 757 tys. zł. Przebudowa „czwórki” będzie realizowana w formule „optymalizuj - projektuj - buduj”.

  Minister Andrzej Adamczyk w swoim wystąpieniu przypomniał zasługi i wytrwałość w staraniach o tę inwestycję samorządowców z terenu powiatu łańcuckiego oraz Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, którym podziękował za wytrwałe starania o tę inwestycję. Podziękowania za wsparcie na etapie uzgodnień w komisjach i głosowaniach w Sejmie skierował do Bogdana Rzońcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Posła Mieczysława Miazgi. Przypomniał też wsparcie udzielone przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart i Wicewojewodę Witolda Lechowskiego. Minister Adamczyk podkreślił również zasługi pracowników swojego resortu, wśród których wymienił Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz obecnego w Starostwie Wiesława Kaczora Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, którzy wraz ze współpracownikami przygotowali przedsięwzięcie od strony inżynieryjnej, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu państwa. Minister powiedział, że życzy każdemu tak dobrze układającej się współpracy jak ta z samorządowcami powiatu łańcuckiego.

 

Zakres inwestycji po optymalizacji

  Po oddaniu do użytkowania w lipcu br. autostrady A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław powstały nowe uwarunkowania wynikające ze spadku natężenia ruchu na istniejącej DK 94. Przeprowadzona optymalizacja projektu, zdaniem Wiesława Kaczora Dyrektora GDDKiA Oddział w Rzeszowie, miała na celu - oprócz oszczędności publicznych pieniędzy - wprowadzenie w projekcie takich rozwiązań, które zmierzają do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  Projektowana przez teren miasta Łańcuta droga krajowa nr 94 będzie składała się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 m, po jednym pasie w każdym kierunku, z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy barierami energochłonnymi. Będzie ograniczona liczba bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej na prywatne posesje. Zostaną dodatkowo wybudowane tzw. drogi serwisowe, dojazdowe (o szer. od 5 m do 6 m).

  W Łańcucie zostały zaprojektowane skrzyżowania w ruchu okrężnym z DK94 i następującymi ulicami: Piłsudskiego, Mościckiego, 3 Maja, Kościuszki oraz Graniczną, gdzie będzie projektowany zjazd na przyszły łącznik do autostrady A4. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wzdłuż DK-94 zostaną wybudowane po obu stronach jezdni ciągi pieszo-rowerowe (o szer. od 3,5 m do 4 m) oraz zatoki autobusowe.

Projektowana prędkość na tzw. „obwodnicy Łańcuta” będzie wynosić 60 km/h. Planowana długość to około 5,8 km. Inwestycja znalazła się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Robert Kochman

  Wspólne starania strony samorządowej i rządowej przyniosły efekt. Sala obrad Rady Powiatu Łańcuckiego stała się miejscem podpisania dokumentu, którego wejście w życie będzie mieć znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców miasta i powiatu.

Fot Anna Duda-Świerk