Aktualności  
    Z ostatniej chwili  
    Archiwum  
  Kontakt  
  Ogłoszenia i przetargi  
    Przetargi  
    Przetargi - nieruchomości  
    Ogłoszenia  
  Powiat  
    O Powiecie  
    Gminy Powiatu  
    Geografia  
    Przyroda  
    Historia  
    Edukacja  
    Gospodarka  
    Rozwój Gospodarczy  
    Oferty inwestycyjne  
  Turystyka i Kultura  
    Walory turystyczne  
    Rekreacja  
    Restauracje  
    Baza noclegowa  
    Biura podróży  
    Kultura  
    Zabytki  
    Kalendarz imprez  
    Folder Powiatu Łańcuckiego  
  Multimedia  
    Film promocyjny  
    Galeria zdjęć  
    Linki  
  Słownik Biograficzny  
  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  
  Organizacje pozarządowe  
    Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Łańcuckiego  
  Scalenia wokół autostradowe  
  Materiały dla radnych  
  System Zarządzania Jakością  


  9 8 8 9 4 0
Konwent Samorządów Powiatu Łańcuckiego

Porządek obrad Konwentu obejmował następujace tematy:
1. Porozumienie ws. wspólnego przystąpienia do przetargu na rezerwację częstotliwości radiowych (Szerokopasmowy Dostęp do Internetu w technologii WIMAX).
2. Omówienie zapisów Ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie regulowania własności nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
3. Współfinansowanie pobytu mieszkańców gmin w izbie wytrzeźwień w Rzeszowie.
4. Projekt „Kraina Łańcut” – Portal Turystyczny– Radny Powiatu Łańcuckiego Mariusz Duliban.

Sieć WIMAX na obszarze 09.2 - Powiat Łańcucki
WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) to technologia umożliwiająca szybkie, szerokopasmowe połączenia bezprzewodowe (radiowe) na rozległych terenach - do 50 km od nadajnika. Najważniejszą cechą WiMax jest jego standaryzacja, która ma zapewnić dostęp do szerokopasmowej technologii radiowej stworzonej na użytek klientów, mogących stosować urządzenia różnych producentów. WiMAX jest technologią, która w głównym zamyśle pozwala na zapewnienie dostępu do Internetu w urządzeniach stacjonarnych, w miejscach z brakiem możliwości świadczenia tej usługi w sposób przewodowy.
Zalety WIMAX:
Tanie rozwiązanie dostarczenia „bezprzewodowego Internetu”
Uniezależnienie własnej sieci miejskiej / powiatowej od wpływu operatorów telekomunikacyjnych
NLOS ( brak linii widoczności ) – możliwość instalacji zakończeń radiowych w dowolnym miejscu
Wysoka dostępność łącza wraz z wbudowanymi usługami QoS (priorytet mają usługi czasu rzeczywistego)
Zintegrowane terminale WiMAX + WiFi + VOIP
Scentralizowany system zarządzania dla potrzeb sieci powiatowych, miejskich, gminnych
Wsparcie największych producentów sprzętu telekomunikacyjnego dla technologii WiMAX
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Realizowane będą następujące rodzaje projektów:
e-usługi publiczne o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym             e-zdrowie, e-edukacja),
e-usługi w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny,
budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym,
tworzenie geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego,
budowa i/lub rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych współdziałających z siecia szerokopasmowa na poziomie regionalnym i/lub krajowym,
tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu,
budowa i/lub rozbudowa lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np.: transmisja satelitarna, radiowa,
budowa, rozbudowa i/lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi.
Korzyści i zalety:
Niezależny system łączności telefonicznej i komputerowej dla jednostek podległych
Elektroniczny obieg dokumentów
Zapewnienie dostępu do internetu socjalnego dla mieszkańców.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Pobudzenie przedsiębiorczości, konkurencyjności i zwiększenie atrakcyjności regionu
HotSpoty, monitoring, VLAN, inne usługi